Over ons

Het Jongerenproject wordt door de Commissie Studiereizen van de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV) georganiseerd. De NZAV is de oudste op Zuid-Afrika gerichte organisatie in Nederland, opgericht in 1881. De vereniging streeft naar het bevorderen van de culturele contacten tussen beide landen in de breedste zin van het woord. Speerpunten van beleid zijn hierbij onderwijs, wetenschap en literatuur.

De NZAV wil belangstellenden de mogelijkheid geven kennis te maken met allerlei aspecten van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Dit doet de NZAV door het organiseren van lezingen en symposia met vaak Zuid-Afrikaanse sprekers , het uitgeven van een tijdschrift, het Maandblad Zuid-Afrika en natuurlijk door de organisatie van studiereizen.

De NZAV is gehuisvest in het Zuid-Afrikahuis aan de Keizersgracht in Amsterdam. In het Zuid-Afrikahuis bevindt zich ook een bibliotheek geheel gericht op Zuid-Afrika, met de grootste afdeling Zuid-Afrikaanse literatuur in Europa.

Bezoek de webstek van de NZAV.

VZACS
Voor de organisatie van het Jongerenproject, maar ook voor andere projecten, werkt de NZAV al sinds vele jaren samen met de
Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting, de VZACS, die een volwaardige vriendschapsorganisatie tussen het actuele Zuid-Afrika en Vlaanderen wil
zijn.
Bezoek de webstek van de VZACS.

Commissie Studiereizen
De studiereis naar Zuid-Afrika en Namibie wordt, in Nederland, georganiseerd door de Commissie Studiereizen NZAV. De commissie bestaat voor een groot deel uit oud-deelnemers van het JP.
De commissieleden zijn:

Geoffrey Badenhorst
Peter de Graaf
Lex de Jongh (penningmeester)
Bernard Slaa
Sophie Velthuizen (voorzitter)